Reklamní sdělení
Měj své vlastní webové stránky!https://www.websnadno.czMít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S WebSnadno je můžete mít i Vy.
E-shop snadno & rychlehttps://www.websnadno.czSystém WebSnadno nabízí moderní e-shop s podporou on-line plateb.
Chytrý výpishttps://chytryvypis.czAutomatizace bankovních procesů. Sloučení účtů, uživatelé a práva, rychle vyhledávání.

 

VZDĚLÁVACÍ – DOTOVANÉ KROUŽKY Klubu praktických dovedností

 

Svět koní I

Náplní tohoto kroužku je seznámit děti a mládež se základními tématy v oblasti světa koní. Každý měsíc je tematicky zaměřen na jednu oblast, ve které si prohloubí své znalosti a to jak teoretické, tak praktické. Naučí se základní potřeby koní a  péči o ně. Výuka probíhá převážně v učebnách a v prostorách stájí, k tomu určených. Náplní kroužku není trénink s koňmi (toto je náplní kroužků Vodič minikoní sport a hobby).

Tematické okruhy: Zoologické zařazení koní, Historický vývoj koní, Základní potřeby koní, Základní anatomie koní, Správná výživa koní, Zdravověda koní, Chovatelství koní, Využití koní, Vybavení a výstroj pro koně, Výcvik koní

Kroužek je určen: pro děti a mládež od 6-ti do 18-ti let.

Možné navazující kroužky: Svět koní II

Možné souběžné kroužky: Vodič minikoní sport, Vodič minikoní hobby, Řemeslná zručnost

Výukový čas:  každá sobota  od 15,00 do 16,00 hodin.

Možná změna termínu v případě účasti zástupců PRZECHWOZD na veřejné akci.

Cena kroužku: při splnění podmínek dotovaných kroužků ZDARMA – turnus 6 měsíců

 

 
 

Svět koní II

Kroužek je navázán na Svět koní I. Náplní tohoto kroužku je rozšířit již získané znalosti dětí a mládeže v základních oblastech světa koní. Každý měsíc je tematicky zaměřen na jednu oblast, ve které si prohloubí své znalosti a to jak teoretické, tak praktické. Naučí se základní potřeby koní a  péči o ně. Výuka probíhá převážně v učebnách a v prostorách stájí, k tomu určených. Náplní kroužku není trénink s koňmi (toto je náplní kroužků Vodič minikoní sport a hobby).

Tematické okruhy: Zoologické zařazení koní, Historický vývoj koní, Základní potřeby koní, Základní anatomie koní, Správná výživa koní, Zdravověda koní, Chovatelství koní, Využití koní, Vybavení a výstroj pro koně, Výcvik koní

Kroužek je určen: pro děti a mládež  od 12-ti  do 18 let, jako pokračování kroužku Svět koní I

Možné souběžné kroužky: Vodič minikoní sport, Vodič minikoní hobby, Řemeslná zručnost

Výukový čas:  každá sobota  od 15,00 do 16,00 hodin.

 

Možná změna termínu v případě účasti zástupců PRZECHWOZD na veřejné akci.

Cena kroužku: při splnění podmínek dotovaných kroužků ZDARMA – turnus 6 měsíců

 
 

Řemeslná zručnost

Náplní tohoto kroužku je seznámit děti a mládež s vybranými řemesly, které přímo či nepřímo ovlivňují svět koní. Všechny tyto řemeslné obory tematicky zaměří svoje výtvory právě pro oblast světa koní. Každý měsíc budou pod dohledem lektora navrhovat a následně vyrábět pomůcky pro svět koní, jako například překážky, kostýmy, ozdobné předměty, sušenky pro koně apod. Děti a mládež zde mohou rozvíjet svoji fantazii a řemeslnou zručnost.

Tematická řemesla: truhlář, malíř, švadlena, výtvarník, výživář a další…

Kroužek je určen: pro děti 1. a 2. stupně základních škol a pro studenty středních škol

Možné souběžné kroužky: Vodič minikoní sport, Vodič minikoní hobby, Svět koní I, Svět koní II

Výukový čas:  každá sobota  od 17,00 do 18,30 hodin.

 

Možná změna termínu v případě účasti zástupců PRZECHWOZD na veřejné akci.

Cena kroužku: při splnění podmínek dotovaných kroužků ZDARMA – turnus 6 měsíců

 
 
 

SPORTOVNÍ – NEDOTOVANÉ KROUŽKY

 

Vodič minikoní SPORT

Náplní tohoto kroužku je sportovní vyžití s minikoňmi. Děti a mládež se naučí vodit minikoně nejen na jízdárně, ale také po parkuru, drezurním obdélníku nebo v terénu, kde se naučí překonávat přírodní či přírodně umělé překážky. S koníky budou také nacvičovat naše tradiční divadelní vystoupení – pohádky s koňmi. V rámci kroužku se budou účastnit závodů, různých ukázek, či přímo vystupovat na akcích, kterých se PRZECHWOZD účastní.

Zápis do kroužku je podmíněn současným zápisem do kroužku Svět koní I nebo Svět koní II. Pro práci s koňmi je nutné osvojení si základních znalostí o koních.

Kroužek je určen: především pro děti 2. stupně základních škol a studenty středních škol.

Tréninkový čas: pondělí a středa od 17,00 do 19,00 hod. a sobota od 16,00 do 17,00 hod.

Povinné souběžné kroužky: Svět koní I nebo Svět koní II

Možné souběžné kroužky: Řemeslná zručnost

Cena kroužku: 800,- Kč /měsíc

 
 
 

Vodič minikoní HOBBY

Náplní tohoto kroužku je rekreační vyžití s minikoňmi. Děti a mládež se naučí vodit minikoně na jízdárně nebo v terénu, kde se naučí překonávat přírodní či přírodně umělé překážky. Ti šikovnější se mohou zúčastnit  našich tradičních divadelních vystoupení – pohádky s koňmi. V rámci kroužku se mohou jako asistenti účastnit závodů, různých ukázek či našich vystoupení.

Zápis do kroužku je podmíněn současným zápisem do kroužku Svět koní I nebo Svět koní II. Pro práci s koňmi je nutné osvojení si základních znalostí o koních.

Kroužek je určen: pro děti 1. stupně základních škol a pro starší začátečníky.

Tréninkový čas: sobota od 16,00 do 17,00 hod.

Povinné souběžné kroužky: Svět koní I nebo Svět koní II

Možné souběžné kroužky: Řemeslná zručnost

Cena kroužku: 400,- Kč /měsíc

 
 
 

Podmínky pro zapsání dětí a mládeže do dotovaných kroužků:

  1. Přijetí do kroužku na základě přihlášky podepsané zákonným zástupcem dítěte/mládeže.

  2. Pravidelná docházka přihlášeného dítěte/mládeže s minimálně 75% účasti v přihlášeném turnusu.

  3. V případě neúčasti přihlášeného dítěte/mládeže zákonný zástupce omluví účast předem a to písemně.

  4. V případě neúčasti přihlášeného dítěte/mládeže vyšší než 25% dodá zákonný zástupce potvrzení od lékaře, ve kterém bude srozumitelně omluvena neúčast ze zdravotních důvodů a to do 7 dnů od vyzvání pořadatelem kroužku.

  5. Podpis prohlášení zákonného zástupce, ve kterém se zákonný zástupce zaváže uhradit kroužek v plné ceně 1.000,- Kč/turnus v případě nedodržení výše uvedených bodů 1-4.

Stručně shrnuto: Zájemci, kteří chtějí být podporováni a mohou se tak účastnit kroužku  zdarma, musí kroužek navštěvovat pravidelně, aby nedošlo k blokování místa ostatním zájemcům, na které se z kapacitních důvodů nedostalo.

 
 
 
Fotogalerie je prázdná.
Tvorba webových stránek na WebSnadno | Nahlásit obsah