Reklamní sdělení
Měj své vlastní webové stránky!https://www.websnadno.czMít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S WebSnadno je můžete mít i Vy.
E-shop snadno & rychlehttps://www.websnadno.czSystém WebSnadno nabízí moderní e-shop s podporou on-line plateb.
Chytrý výpishttps://chytryvypis.czAutomatizace bankovních procesů. Sloučení účtů, uživatelé a práva, rychle vyhledávání.

Projekt PRZECHWOZD vzdělávací centrum

 

Cílem Projektu je vybudování vzdělávacího centra – PRZECHWOZD vzdělávací centrum – vybudování Přírodovědno chovatelské učebny, Přírodovědno chovatelské plochy a zázemí pro výuku - stavební úpravy a pořízení vybavení učebny a plochy, za účelem zvýšení kvality již probíhajícího vzdělávání.                                       

V rámci příprav a vzdělávání jsou členové stávajícího vzdělávacího kroužku směrováni do různých oborů a tímto zde dochází ke zvyšování přehledu dětí a mládeže pro budoucí výběr jejich povolání. Součástí zájmového vzdělávacího programu je tedy nejen práce se zvířaty samotnými, ale i se děti průběžně seznamují s dalšími obory jako např. truhlář, lakýrník, švadlena, kuchař/cukrář či instruktor/cvičitel, veterinář, chovatel, pěstitel a další. V rámci oblíbené práce se zvířaty je pro členy kroužku samozřejmé podílet se na výrobě pomůcek, kostýmů apod. Zájem ze strany rodičů, o takovýto druh vzdělávání, mnohdy zvyšuje fakt, že pro práci s dětmi jsou využívány minikoně, což snižuje rizika možného úrazu téměř na nulu. V tomto ohledu je zájmový vzdělávací kroužek spolku zcela ojedinělý. 

Při provozování vzdělávacího kroužku již před lety vyplynula nutnost děti a žáky vzdělávat i teoreticky s tím, že propojení teorie a praxe je nejlepším možným řešením pro kladné výstupy při vzdělávání. V rámci vzdělávacího kroužku tedy začalo přibývat automaticky vzdělávání o anatomii a vývoji zvířat, krmení, zákonitosti rozmnožování a dědičnosti apod. Zároveň členové kroužku vyráběli překážky pro koně, upravovali stávající výukový materiál, upravovali kostýmy a doplňky na vystoupení a připravovali vařením speciální doplňkovou stravu pro koně – přecházelo se tedy průběžně na vzdělávání v klíčových kompetencích – přírodní vědy a technické a řemeslné obory. Další vzdělávání dětí a žáků se tak stalo přirozenou nutností a nezbytností vzdělávacího kroužku a vede dále k rozšiřování jejich obzoru a vzdělanosti.

Zájmový vzdělávací kroužek vedený u PRZECHWOZD se zabývá aktivitami potřebnými pro rozvoj osobnosti, kompenzuje jednostrannou zátěž ze školy, zajišťuje duševní hygienu, má funkci výchovnou, vzdělávací, kulturní, preventivní, zdravotní (relaxační a regenerační), sociální a preventivní, rozvíjí schopnosti, znalosti, dovednosti, talent, upevňuje sociální vztahy.

Na Projekt PRZECHWOZD vzdělávací centrum je poskytována finanční podpora z EU.

Tvorba webových stránek na WebSnadno | Nahlásit obsah